Informujemy, że w związku z rezygnacją jednej osoby z dalszego uczestnictwa w Projekcie zmianie uległa „Lista Rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego”.
Poniżej zamieszamy aktualną Listę Rankingową.

4_Lista Rankingowa_zbiorcza_ostateczna 16.08.2018