W związku z rezygnacją 1 osoby z dalszego uczestnictwa w projekcie, poniżej publikujemy zaktualizowaną Ostateczną Listę Rankingową Uczestników II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2” ubiegających się o wsparcie finansowe.

Lista Rankingowa_ostateczna 27.05.2019