Informujemy, że w związku z rezygnacją dwóch osób z dalszego uczestnictwa w Projekcie zmianie uległa „Lista rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego”.
Poniżej zamieszamy aktualną Listę rankingową.

3_Lista Rankingowa_zbiorcza_ostateczna 30.07.2018