Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/arrkonin/ftp/dotacje_arr/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/arrkonin/ftp/dotacje_arr/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6123
Aktualności | Dotacje dla Startupów 2

Aktualności

KOMUNIKAT!

Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. kończy się realizacja projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2” w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO 2014-2020.

Jednocześnie zapraszamy Uczestników ww. projektu, którzy są zainteresowani podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich lub swoich pracowników do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu pt.: „Postaw na kompetencje!” realizowanego w ramach poddziałania 6.5 WRPO 2014-2020. Szczegóły nt. projektu znajdują się na stronie

www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/dla-firm

 

 

KOMUNIKAT!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. ARR, w tym Biuro Projektu będą nieczynne.

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

Poniżej publikujemy Ostateczną Listę Rankingową Uczestników II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2” ubiegających się o wsparcie finansowe. Wszystkim Uczestnikom, którzy zostali rekomendowani do udzielania wsparcia serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w kolejnych konkursach dotacyjnych.

Lista Rankingowa_ostateczna 08.05.2019

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY/II edycja projektu zostały umieszczone wzory dokumentów, które należy wypełnić i złożyć w Biurze Projektu  przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego, tj.:

 1. Kwestionariusz osobowy Uczestnika Projektu
 2. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela Uczestnika Projektu
 3. Oświadczenie o rozdzielności majątkowej
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Formularz identyfikacji finansowej

 

KOMUNIKAT!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 wydanym przez Zarząd ARR S.A. w Koninie dnia 19 kwietnia br. (Wielki Piątek) Agencja oraz Biuro Projektu czynne będą do godz. 12:00.
Natomiast dnia 2 maja br.  zarówno Agencja jak i Biuro Projektu będą zamknięte.

Zarządzenie ARR

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

W związku z rezygnacją kolejnych osób z dalszego uczestnictwa w Projekcie w załączeniu publikujemy aktualną Listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach II edycji Projektu.

Lista rankingowa ostateczna II edycja_22.03.2019

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 marca br. rozpoczyna się ocena merytoryczna wniosków o wsparcie finansowe oraz biznes planów złożonych w ramach II edycji Projektu, która potrwa do dnia 5 kwietnia br. Wstępna lista rankingowa Uczestników, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach II edycji Projektu zostanie opublikowana ok. 12 kwietnia br.

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU!

Informujemy, że zmianie uległ wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Zmieniony dokument został zamieszczony w zakładce DOKUMENTY. Prosimy o zapoznanie się z nim.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nowy wzór ww. Umowy zawiera dwa załączniki (Oświadczenia), które zostały także zamieszczone w zakładce DOKUMENTY.

TERMINY SKŁADANIA BIZNES PLANÓW – II edycja Projektu

Poniżej podajemy terminy składania wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz biznes planów w ramach II edycji Projektu:

grupa I A i I B:                   od 27 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.
grupa II A i II B:                 od 04 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.
grupa III A i III B:               od 06 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r.

Informujemy, że ww. dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (wyłącznie wersje papierowe) w Biurze Projektu, w ww. terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumentacja dot. wsparcia finansowego w ramach II edycji Projektu

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY – II edycja projektu umieściliśmy dokumentację dot. wsparcia finansowego obowiązującą w ramach II edycji Projektu, pt.:„Dotacje dla StartUpów 2”, tj.:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
 • Wniosek o dotacje inwestycyjną i wsparcie pomostowe
 • Biznes Plan – dotacja brutto (dla Uczestników, którzy nie będą czynnymi płatnikami podatku VAT)
 • Biznes Plan – dotacja netto (dla Uczestników, którzy będą czynnymi płatnikami podatku VAT)
 • Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe
 • Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe
 • Regulamin KOW
 • Deklaracja poufności i bezstronności
 • Rozliczenie inwestycji w ramach Projektu

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami.

DOKUMENTY – II EDYCJA PROJEKTU

W zakładce DOKUMENTY załączyliśmy dokumentację dot. II edycji projektu w tym m.in: „Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego” wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją. Informujemy, że podpisanie umów na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych nastąpi w pierwszym dniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” danej grupy.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

Informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy Beneficjenta (ARR SA w Koninie) do obsługi projektu „Dotacje dla StartUpów 2”.
Nowy numer rachunku bankowego: 62 1090 1199 0000 0001 4125 9990

KOMUNIKAT DOT. WYPŁATY DOTACJI INWESTYCYJNEJ!

Uprzejmie informujemy, że termin wypłaty dotacji inwestycyjnej oraz pierwszej transzy wsparcia pomostowego w ramach I edycji Projektu przewidziany jest na 26 listopada br.

W związku z powyższym informujemy, że termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia objętego bezzwrotnym wsparciem określony w  paragrafie 3, ust. 1 zawartych umów o udzielenie wsparcia finansowego na dzień 30 listopada br. zostaje wydłużony max. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że każdy Uczestnik Projektu, który otrzyma dotację inwestycyjną, jest zobowiązany do złożenia w Biurze Projektu rozliczenia kosztów inwestycji w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji inwestycji, a więc max do dnia 15 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT!

Przypominamy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, osoby, które były Uczestnikami I edycji Projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2” i nie otrzymały wsparcia finansowego, nie mogą ponownie ubiegać się o takie wsparcie w ramach II edycji Projektu. Oznacza to, że osoby takie nie mogą złożyć formularza rekrutacyjnego w ramach II edycji Projektu.

Dokumenty do umowy o udzielenie wsparcia finansowego!

W zakładce „Dokumenty” zamieszczonych zostało 5 dokumentów dot. umowy o udzielenie wsparcia finansowego w tym:

 1. Kwestionariusz osobowy Uczestnika Projektu
 2. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela Uczestnika Projektu
 3. Oświadczenie o rozdzielności majątkowej
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
 5. Formularz identyfikacji finansowej

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Spotkania informacyjne dot. II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2”

Osoby zainteresowane udziałem w II edycji Projektu pt. „Dotacje dla StartUpów 2” zapraszamy na spotkania informacyjne dot. założeń Projektu.

Terminy planowanych spotkań:

Konin – 03.10.2018r.,  godz. 10.00 –  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, sala nr 319
Słupca – 04.10.2018r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, sala herbowa nr 23
Turek – 10.10.2018., godz. 9.30 – Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, sala konferencyjna nr 4
Koło – 10.10.2018r., godz. 12.30 – Urząd Miejski w Kole, Stary Rynek 1, sala sesyjna

Zapraszamy!

REKRUTACJA DO PROJEKTU – II EDYCJA!

Uwaga! Już 2 listopada br. rozpoczynamy rekrutację w ramach II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2″.  Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego mogą ubiegać się o dotację na inwestycję dot. planowanej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

W zakładce DOKUMENTY jest do pobrania aktualnie obowiązująca dokumentacja dot. rekrutacji, tj. Regulamin rekrutacji uczestników, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego oraz  Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sekcje PKD.

Terminy składania biznes planów!

Poniżej podajemy terminy składania wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz biznes planów:

grupa IA i I B:                     od 08 do 24 sierpnia 2018 r.
grupa II A i II B:                 od 13 do 29 sierpnia 2018 r.
grupa III A i III B:               od 16 do 31 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że ww. dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w Biurze Projektu, w ww. terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zmiana załącznika nr 3 pt. „Biznes Plan”!

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego pt. „Biznes Plan”. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym wzorem znajdującym się w zakładce „Dokumenty” oraz w Aktualnościach publikujących załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego.

Dokumentacja dot. wsparcia finansowego!

Poniżej załączamy dokumentację dot. wsparcia finansowego w ramach Projektu, pt.:„Dotacje dla StartUpów 2”.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 1_Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 2_Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe
Załącznik nr 3_Biznes Plan
Załącznik nr 4_Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe
Załącznik nr 5_Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe
Załącznik nr 6.1_Deklaracja poufności i bezstronności
Załącznik nr 6_Regulamin KOW
Załącznik nr 7_Rozliczenie inwestycji w ramach Projektu_Dotacje dla StartUpów

Harmonogram realizacji zadań w projekcie!

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY został opublikowany „Harmonogram realizacji zadań w ramach projektu”. Harmonogram dotyczy I edycji projektu „Dotacje dla StartUpów 2”.

KOMUNIKAT!

W związku z wcześniejszym zakończeniem przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Dotacje dla StartUpów 2” informujemy, że I etap rozmów rekrutacyjnych rozpoczniemy już 08.05.2018 r.

W tym zakresie uległ zmianie Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, który został opublikowany w zakładce DOKUMENTY.

 

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 18.04.2018r. o godz.10:03 zamknęliśmy I nabór wniosków do projektu „Dotacje dla StartUpów 2”!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach II naboru, który rozpocznie się w listopadzie 2018 roku.

Dokumentacja do projektu!

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. rozpoczynamy rekrutację do Projektu „Dotacje dla StartUpów 2″.

W zakładce DOKUMENTY jest do pobrania dokumentacja dot. rekrutacji, tj. Regulamin rekrutacji uczestników, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego oraz  Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sekcje PKD.

 

Harmonogram spotkań

Konin – 13.03.2018r.,  godz. 10.00 –  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, sala nr 319
Słupca – 15.03.2018r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, sala herbowa nr 23
Koło – 19.03.2018r., godz. 10.00 – Urząd Miejski w Kole, Stary Rynek 1, sala sesyjna
Turek – 22.03.2018., godz. 10.00 – Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, sala konferencyjna nr 4

Ruszyły DOTACJE na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Z dniem 1 marca rozpoczęliśmy realizację Projektu pt. „Dotacje dla StartUpów 2”, w ramach którego osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego mogą ubiegać się o dotację na inwestycję dot. planowanej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne dot. założeń Projektu.