Informujemy, że zmianie uległ wzór Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Zmieniony Wniosek został umieszczony w zakładce DOKUMENTY.