W zakładce „Dokumenty” zamieszczonych zostało 5 dokumentów dot. umowy o udzielenie wsparcia finansowego w tym:

  1. Kwestionariusz osobowy Uczestnika Projektu
  2. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela Uczestnika Projektu
  3. Oświadczenie o rozdzielności majątkowej
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
  5. Formularz identyfikacji finansowej

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.