W zakładce DOKUMENTY załączyliśmy dokumentację dot. II edycji projektu w tym m.in: „Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego” wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją. Informujemy, że podpisanie umów na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych nastąpi w pierwszym dniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” danej grupy.