Konin – 13.03.2018r.,  godz. 10.00 –  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, sala nr 319
Słupca – 15.03.2018r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, sala herbowa nr 23
Koło – 19.03.2018r., godz. 10.00 – Urząd Miejski w Kole, Stary Rynek 1, sala sesyjna
Turek – 22.03.2018., godz. 10.00 – Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, sala konferencyjna nr 4