Przypominamy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, osoby, które były Uczestnikami I edycji Projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2” i nie otrzymały wsparcia finansowego, nie mogą ponownie ubiegać się o takie wsparcie w ramach II edycji Projektu. Oznacza to, że osoby takie nie mogą złożyć formularza rekrutacyjnego w ramach II edycji Projektu.