Informujemy, że z dniem 30 czerwca br. kończy się realizacja projektu pt.: „Dotacje dla StartUpów 2” w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO 2014-2020.

Jednocześnie zapraszamy Uczestników ww. projektu, którzy są zainteresowani podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich lub swoich pracowników do skorzystania z dofinansowania w ramach projektu pt.: „Postaw na kompetencje!” realizowanego w ramach poddziałania 6.5 WRPO 2014-2020. Szczegóły nt. projektu znajdują się na stronie

www.uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/dla-firm