Uprzejmie informujemy, że termin wypłaty dotacji inwestycyjnej oraz pierwszej transzy wsparcia pomostowego w ramach I edycji Projektu przewidziany jest na 26 listopada br.

W związku z powyższym informujemy, że termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia objętego bezzwrotnym wsparciem określony w  paragrafie 3, ust. 1 zawartych umów o udzielenie wsparcia finansowego na dzień 30 listopada br. zostaje wydłużony max. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że każdy Uczestnik Projektu, który otrzyma dotację inwestycyjną, jest zobowiązany do złożenia w Biurze Projektu rozliczenia kosztów inwestycji w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji inwestycji, a więc max do dnia 15 stycznia 2019 r.