W związku z rezygnacją kolejnych osób z dalszego uczestnictwa w Projekcie w załączeniu publikujemy aktualną Listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach II edycji Projektu.

Lista rankingowa ostateczna II edycja_22.03.2019

Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 marca br. rozpoczyna się ocena merytoryczna wniosków o wsparcie finansowe oraz biznes planów złożonych w ramach II edycji Projektu, która potrwa do dnia 5 kwietnia br. Wstępna lista rankingowa Uczestników, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach II edycji Projektu zostanie opublikowana ok. 12 kwietnia br.