Publikujemy Ostateczną Listę Rankingową Uczestników II edycji projektu „Dotacje dla StartUpów 2”, którzy zakwalifikowali się do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Lista rankingowa ostateczna II edycja_25.01.2019