Wszystkie osoby, które nie mogą wziąć udziału w naszych spotkaniach informacyjnych w ramach II edycji Projektu zapraszamy do zapoznania się z prezentacją nt. Projektu 6.3.1 WRPO „Dotacje dla StartUpów 2”.

Prezentacja 6.3.1_październik ‚2018