Uwaga! Już 2 listopada br. rozpoczynamy rekrutację w ramach II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2″.  Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego mogą ubiegać się o dotację na inwestycję dot. planowanej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

W zakładce DOKUMENTY jest do pobrania aktualnie obowiązująca dokumentacja dot. rekrutacji, tj. Regulamin rekrutacji uczestników, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego oraz  Załącznik nr 3 do Regulaminu – Sekcje PKD.