Z dniem 1 marca rozpoczęliśmy realizację Projektu pt. „Dotacje dla StartUpów 2”, w ramach którego osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkające na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego mogą ubiegać się o dotację na inwestycję dot. planowanej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne dot. założeń Projektu.