Poniżej podajemy terminy składania wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz biznes planów w ramach II edycji Projektu:

grupa I A i I B:                   od 27 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r.
grupa II A i II B:                 od 04 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.
grupa III A i III B:               od 06 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r.

Informujemy, że ww. dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (wyłącznie wersje papierowe) w Biurze Projektu, w ww. terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.