Poniżej podajemy terminy składania wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz biznes planów:

grupa IA i I B:                     od 08 do 24 sierpnia 2018 r.
grupa II A i II B:                 od 13 do 29 sierpnia 2018 r.
grupa III A i III B:               od 16 do 31 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że ww. dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w Biurze Projektu, w ww. terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.