Publikujemy Wstępną Listę Rankingową Uczestników I edycji Projektu ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach Projektu „Dotacje dla StartUpów 2”

Lista Rankingowa_wstępna 26.09.2018

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wsparcie finansowe Uczestników z tzw. listy rezerwowej warunkowo podlegały ocenie, a wyniki tej oceny publikujemy w załączniku pn. „Lista Rankingowa warunkowa”.

Lista Rankingowa warunkowa_ 26.09.2018