Informujemy, że uległ zmianie rachunek bankowy Beneficjenta (ARR SA w Koninie) do obsługi projektu „Dotacje dla StartUpów 2”.
Nowy numer rachunku bankowego: 62 1090 1199 0000 0001 4125 9990