KOMUNIKAT!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. ARR, w tym Biuro Projektu będą nieczynne.  

AKTUALIZACJA OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ!

W związku z rezygnacją 1 osoby z dalszego uczestnictwa w projekcie, poniżej publikujemy zaktualizowaną Ostateczną Listę Rankingową Uczestników II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2” ubiegających się o wsparcie finansowe. Lista Rankingowa_ostateczna...

DOKUMENTY DOT. ROZLICZENIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ

W załączeniu publikujemy wzór Oświadczenia dot. używanego środka trwałego zakupionego z dotacji inwestycyjnej oraz wzór opisu dokumentów księgowych dot. rozliczanej dotacji inwestycyjnej. Opis dokumentów księgowych_wzór Oświadczenie dot. używanego środka...

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

Poniżej publikujemy Ostateczną Listę Rankingową Uczestników II edycji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2” ubiegających się o wsparcie finansowe. Wszystkim Uczestnikom, którzy zostali rekomendowani do udzielania wsparcia serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy...