Informujemy, że w związku z rezygnacją dwóch osób z dalszego uczestnictwa w Projekcie zmianie uległa „Lista Rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego”.
Poniżej zamieszczamy aktualną Listę Rankingową.

5_Lista Rankingowa_zbiorcza_ostateczna 03.09.2018