„Informujemy, że w związku ze skreśleniem jednej osoby z listy Uczestników Projektu zmianie uległa „Lista Rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego”.
Poniżej zamieszamy aktualną Listę Rankingową.”

6_Lista Rankingowa_zbiorcza_ostateczna 06.09.2018