Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY – II edycja projektu umieściliśmy dokumentację dot. wsparcia finansowego obowiązującą w ramach II edycji Projektu, pt.:„Dotacje dla StartUpów 2”, tj.:

  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  • Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
  • Wniosek o dotacje inwestycyjną i wsparcie pomostowe
  • Biznes Plan – dotacja brutto (dla Uczestników, którzy nie będą czynnymi płatnikami podatku VAT)
  • Biznes Plan – dotacja netto (dla Uczestników, którzy będą czynnymi płatnikami podatku VAT)
  • Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe
  • Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe
  • Regulamin KOW
  • Deklaracja poufności i bezstronności
  • Rozliczenie inwestycji w ramach Projektu

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami.