Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY/II edycja projektu zostały umieszczone wzory dokumentów, które należy wypełnić i złożyć w Biurze Projektu  przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia finansowego, tj.:

  1. Kwestionariusz osobowy Uczestnika Projektu
  2. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela Uczestnika Projektu
  3. Oświadczenie o rozdzielności majątkowej
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  5. Formularz identyfikacji finansowej