Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego pt. „Biznes Plan”. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym wzorem znajdującym się w zakładce „Dokumenty” oraz w Aktualnościach publikujących załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego.